BESİAD

Bodrum'un Aydınlık Yüzü

2002 yılında Bodrum’da ki esnaf, sanayici ve iş adamlarının bir araya gelerek kurduğu derneğimiz, gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz kuruluşundan bu yana yaptığı önemli projelerle Bodrum ‘da önde gelen sivil toplum örgütlerindendir.

Derneğimiz Bodrum’un ve Bodrum’da ki iş dünyasının sesi olmuş, sorunların belirlenmesinde ve çözümlenmesinde projeler üretmiş ve üretmeye de devam etmektedir. 200’ e yakın üyesi ile BESİAD,  bağımsız ve gönüllü yapısı altında birçok sosyal proje ve etkinliklerde yer almıştır.

Ayrıca, BESİAD Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu GESİFED ve TÜRKONFED konfederasyonu üyesidir.

Vizyonumuz

Bodrum sanayisi, ticareti ve hizmet sektörünün;

sürdürülebilir kalkınması, sosyal ve kültürel yaşamın geliştirilmesi için çalışan, ülke çapında tanınan, saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Üyelerimizin sorun ve gereksinimlerini saptamak, bunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla ilgili makamlara ileterek Bodrum’daki esnaf, sanayici ve işadamlarının sesi olmak.

Yerel, Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile işbirliği yaparak, toplumumuzun ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına katkıda bulunmak.

Değerlerimiz

BESİAD, değerler üzerine kurulmuştur. Değerlerimiz; kurumsal kimliğimizin temelini oluşturur, her türlü davranış, karar ve faaliyetlerimizi yönlendirir. Beş temel değerimiz vardır. DÜRÜSTLÜK – SORUMLULUK – SAYGINLIK – TARAFSIZLIK - KATILIMCILIK